SOLD - Snakeskin Velvel Pillow - White - 20"

SIZE: 20" x 20"

ID#: SNP-WHI-20/KOB1804s1808